BH Telecom učesnik 2. sezone odbojkaške biznis lige

BH Telecom – uspješna i društveno odgovorna kompanija.
Društveno odgovorno poslovanje čini sastavni dio poslovne prakse kompanije BH Telecom i dokazuje se svakodnevno putem različitih aktivnosti.

Preuzeto sa web stranice www.bhtelecom.ba